Bashkia Tirane

Propozimet e veçuara

Ndihmë në lidhje me propozimet

Propozimet e qytetarëve janë një mundësi për fqinjët dhe kolektivët për të vendosur drejtpërdrejt se si ata duan që qyteti i tyre të jetë, pasi të ketë mbështetje të mjaftueshme dhe t'i nënshtrohet votimit të qytetarëve.