MERR PJESË - BASHKIA TIRANË

Nuk ka procese të hapura

Ndihmoni në lidhje me proceset legjislative

Merrni pjesë në debatet dhe proceset para miratimit të një urdhërese ose të një veprimi komunal. Mendimi juaj do të konsiderohet nga Këshilli i Qytetit.