Bashkia Tirane

Komuniteti i propozimeve

Korsit e bicikletave

Merrni pjesë në komunitetin e këtij propozimi. Një komunitet aktiv mund të ndihmojë për të përmirësuar përmbajtjen e propozimit dhe për të rritur shpërndarjen e tij për të marrë më shumë mbështetje.

TIrana Ndryshe

  Nuk ka komente  •  2018-12-05  •  eneo.shoshari

eneo.shoshari
eneo.shoshari  •  Autor