Bashkia Tirane

Projektet e investimeve me qëllim: Buxhet 2018

Ky titull ka një buxhet prej €50,000