MERR PJESË - BASHKIA TIRANË

Ndihmë për familjet e prekura nga tërmeti

Ndihmoni me buxhetet pjesëmarrëse

Faza aktuale

Informacion

Shihni të gjitha fazat

Fazat e investimeve buxhetore

 • Informacion

  Tetor25, 2019 - Nëntor24, 2019

 • Projektet e pranuara

  Nëntor25, 2019 - Dhjetor24, 2019

 • Rishikimi i projekteve

  Dhjetor25, 2019 - Janar24, 2020

 • Përzgjedhja e projekteve

  Janar25, 2020 - Shkurt24, 2020

 • Projekte vlerësimi

  Shkurt25, 2020 - Mars24, 2020

 • Publikimi i çmimeve të projekteve

  Mars25, 2020 - Prill24, 2020

 • Projektet e votimit

  Prill25, 2020 - Maj24, 2020

 • Rishikimi i votimit

  Maj25, 2020 - Qershor24, 2020

 • Buxheti i përfunduar

  Qershor25, 2020 - Korrik24, 2020

Ndihmoni me buxhetet pjesëmarrëse

Me buxhetet pjesëmarrëse qytetarët vendosin se në cilat projekte janë të destinuara një pjesë e buxhetit.