MERR PJESË - BASHKIA TIRANË

Buxhetet pjesëmarrës

Nuk ka buxhet.

Ndihmoni me buxhetet pjesëmarrëse

Me buxhetet pjesëmarrëse qytetarët vendosin se në cilat projekte janë të destinuara një pjesë e buxhetit.