Bashkia Tirane

Faza aktuale

Buxheti i përfunduar

Shihni të gjitha fazat Shiko rezultatet

Propozimet e investimeve buxhetore të vendosura gjeografikisht

Lista e të gjitha projekteve të investimeve
Lista e të gjitha projekteve të investimeve të papranueshme
Lista e të gjitha projekteve të investimeve të pa zgjedhur për votim

Fazat e investimeve buxhetore

 • Informacion

  Dhjetor26, 2018 - Janar25, 2019

 • Projektet e pranuara

  Janar26, 2019 - Shkurt25, 2019

 • Rishikimi i projekteve

  Shkurt26, 2019 - Mars25, 2019

 • Përzgjedhja e projekteve

  Mars26, 2019 - Prill25, 2019

 • Projekte vlerësimi

  Prill26, 2019 - Maj25, 2019

 • Publikimi i çmimeve të projekteve

  Maj26, 2019 - Qershor25, 2019

 • Projektet e votimit

  Qershor26, 2019 - Korrik25, 2019

 • Rishikimi i votimit

  Korrik26, 2019 - Gusht25, 2019

 • Buxheti i përfunduar

  Gusht26, 2019 - Shtator25, 2019

Ndihmoni me buxhetet pjesëmarrëse

Me buxhetet pjesëmarrëse qytetarët vendosin se në cilat projekte janë të destinuara një pjesë e buxhetit.